Indkaldelse til generalforsamling d. 27.1.2019

Menighedsrådet for Den danske Sømandskirke Rotterdam indkalder til generalforsamling:

Søndag, den 27. januar 2019

Program:

kl. 11.00 Gudstjeneste
kl. 12.00 Frokost
kl. 13.00 Generalforsamling

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Formandens beretning
5. Vedtagelse af budget og regnskab
6. Fastsættelse af det årlige medlemsbidrag
7. Forslag til vedtægtsændringer
8. Valg til menighedsrådet
9. Eventuelt

Opstilling til menighedsrådet sker ved skriftlig anmeldelse til sømandspræsten eller menighedsrådets formand, Deense Zeemanskerk, Coolhaven 1, 3015 GC Rotterdam eller pr. email til praest@kirken.nl eller formand@ kirken.nl senest 2 uger forud for valget (søndag, den 13. januar 2019) på hvilket tidspunkt, kandidaten tillige skal have indbetalt medlemsbidraget 2018 på 35 euro til Deense Kerk, ING Bank Rotterdam NL10INGB0000652941. Kandidaternes navne og evt. opstillingsgrundlag offentliggøres på kirkens hjemmeside en uge forud for valget, og sømandspræsten annoncerer både valget og de anmeldte kandidater i forbindelse med gudstjenesterne, så snart disse oplysninger foreligger.

 

Betal venskab 2018 her

Beløbet for Venskab 2019 fastsættes på generalforsamlingen d. 27. januar og kan derfor først derefter betales via hjemmesiden.