top of page

DANSKUNDERVISNING FOR BØRN OG UNGE

Undervisningen er planlagt til lørdage kl.14:00-16:00 (som udgangspunkt hver anden uge - se datoer i kalenderen).

 

Målet med undervisningen:

Den enkelte elev vedligeholder, forbedrer og styrker sit danske sprog - skriftligt som mundtligt.

Den enkelte elev skal kunne vende tilbage til den danske folkeskole og følge alderssvarende undervisning på samme faglige niveau.

 

Hver enkelt elev kan forvente:

  • En veltilrettelagt undervisning med udgangspunkt i den enkelte elevs niveau og faglige kunnen.

  • Anerkendte og veldokumenterede undervisningsmaterialer.

  • En undervisningsplan/logbog, hvor elevens og forældrenes ønsker, samt lærerens mål bliver noteret, og hvor elevens arbejde redegøres for.

 

Lørdagsskolen i Sømandskirken:

Lørdagsskolen er en sprogskole for børn fra 4 år til og med Folkeskolens 9. klasse.

15 lørdage fra september til april mødes vi i kirken, synger et par danske sange og går til klasserne. Forældre er altid meget velkomne. For de yngste elever gælder, at forældrene også deltager i undervisningen.

Desuden er der mulighed for at sludre med andre forældre, læse danske blade og nyde de smukke omgivelser.

 

Undervisningen udarbejdes og planlægges af uddannede skolelærere.

Ledelsen og driften er bygget på frivilligt arbejde, men lærerne er erfarne betalte undervisere. I lørdagsskolen er man del af et fællesskab.Fællesskabet fokuserer på, at eleverne lærer at tale, læse og skrive dansk, så de kan begå sig i hverdagssituationer i Danmark. Vi vil forbedre vores elevers evne til socialt og kulturelt at integrere sig med deres danske familie og venner og skabe danske venskaber i Holland, så de oplever fordele ved både at have dansk og hollandsk eller anden baggrund. Da undervisningen som udgangspunkt er hver anden uge, pålægger det familien at tale dansk derhjemme for at støtte op om undervisningen og eksempelvis bruge danske film, bøger, app’s og aviser til at udvikle sproget. Dit barn skal være dækket af et familiemedlemskab af kirken, da det er kirkens lokaler, vi bruger. Undervisningen er ikke en kirkelig aktivitet, så alle, uanset religiøs baggrund, kan deltage.

Retningslinjer for danskundervisningen i Sømandskirken

 

Undervisningen er fastlagt til 15 lørdage fra 14:00-16:00, hvilket svarer til en dobbeltlektion inkl. sang + pause. Klasserne vil blive sammensat efter alder og niveau. Klasseopdelingen sker efter første møde lørdag 3. september, hvor vi ved, hvor mange elever vi har.

 

Elevens forudsætninger, gruppestørrelse & gruppesammensætning

Alle børn har mulighed for at få undervisning i dansk, og det skal være en positiv oplevelse.

Niveauerne er overordnet opdelt i kategorierne: Modersmål og Dansk som 2. sprog

Undervisningen tager udgangspunkt i det enkelte barn.

Gruppen af tilmeldte børn bliver vurderet fagligt, og eleverne arbejder sammen med andre børn, der har lignende færdigheder. Det betyder, at der kan være aldersforskel på makkerpar og grupper, der arbejder sammen. Undervisningsformen kræver planlægning og tilrettelæggelse, så alle får størst muligt udbytte af undervisningen. Det betyder også, at der er et antal begrænsede pladser på et hold. Et hold kan som udgangspunkt rumme max 10 elever. Men dette afhænger af de deltagende børns faglige niveau. 

 

Datoer og pris

Vi forsøger at følge kirkens kalender. Det vil sige, at når kirken er lukket, er der heller ikke danskundervisning. Prisen for danskundervisning i sømandskirken er  € 240 for hele året (15 undervisningsdage). Beløbet betales forud for undervisningen.

Søskenderabat ydes på undervisningsgebyr med 25% for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3/yderligere.

Derudover betales et tilmeldingsgebyr på € 35 til dækning af bestilling af undervisningsmaterialer samt administration.

Ved tilsagn om deltagelse, hæftes der for tilmeldingsgebyret. Dette beløb refunderes ikke og er ikke omfattet af søskenderabat.

Sygdom

I det tilfælde at læreren skulle blive syg og må aflyse undervisningen, vil en alternativ undervisningsdag blive tilbudt. For yderligere information, kontakt skoleleder (Elizabeth Okafor) på e-mail: loerdagsskolen@kirken.nl eller ring på 0621635535

bottom of page