Tilmeld dig vores nyhedsbrev

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Pinterest Icon
  • Grey Instagram Icon

EURO transfers
IBAN NL10 INGB 0000 6529 41
BIC INGBNL2A

 

DKK transfers

Danske Bank 9570-10066670

KVK 51461277

 BTW NL8147.34.789.B01

© 2019 Dansk Sømandskirke Rotterdam Deense zeemandskerk Rotterdam Coolhaven 1 3015 GC Rotterdam  +31 10 714 26 26    Privacybeleid 

Indkaldelse til generalforsamling i den Danske Sømandskirke 26.jan 2020

kl.11.00

Kirkerådet for Den Danske Sømandskirke Rotterdam indkalder til generalforsamling

                                         Søndag d. 26. januar 2020

 

Program

Kl. 11.00 Gudstjeneste
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.00 Generalforsamling

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4 . Formandens beretning
5. Vedtagelse af budget og regnskab
6. Fastsættelse af det årlige medlemsbidrag
7. Forslag til vedtægtsændringer
8. Valg til menighedsrådet
9. Eventuelt

Generalforsamlingen er indkaldt med lovligt varsel ved meddelelse i på hjemmesiden.

Opstilling kirkerådet sker ved skriftlig anmeldelse til Sømandspræsten eller kirkerådets Formand, Deense Zeemanskerk, Coolhaven 1, 3015 GC Rotterdam eller pr. email til
info@kirken.nl senest 2 uger forud for valget (søndag d. 12. januar 2020) på hvilket tidspunkt kandidaten tillige må have indbetalt medlemsbidraget 2019 på 35 euro til

Deense Zeemanskerk, ING Bank Rotterdam NL10INGB0000652941

Kandidaternes navne og evt. opstillingsgrundlag offentliggøres på kirkens hjemmeside en uge forud for valget, og Sømandspræsten annoncerer både valget og de anmeldte kandidater i forbindelse med gudstjenesterne, så snart disse oplysninger foreligger.

Fastelavn 2020

Kom og være med når vi slår katten af tønden og spis fastelavnsboller her på kirken.
Vi starter med en børnevenlig gudstjeneste og derefter går det løs med tøndeslagning.
Opa of Oma er så selvfølgelig også velkomne. 
 

Vi glæder os til at se alle jeres flotte kostumer og hygge med jer alle sammen.