Kirkelige handlinger

Vedrørende kirkelige handlinger – dåb, konfirmation, vielse og begravelse skal der rettes henvendelse til sømandspræsten. Det kan ske på mail på praest@kirken.nl eller telefon 010-4764016. Man aftaler så et møde med præsten om tid og sted for handlingens udførelse.