Dåb

Ved dåb skal man medbringe forældrenes vielsesattest, hvis de er gift. Hvis ikke, så begges dåbsattester.
Derudover skal man medbringe barnets navneattest, hvis det er født udenfor Danmarks grænser. En sådan får man ved henvendelse på ”folkeregistret” det sted, man er bosat. Hvis barnet er født i Holland, medbringes `geboorteakte` eller ´uittreksel geboorteregister´ i den kommune, hvor barnet er født.
Endvidere skal præsten bruge navn og adresse på mindst tre mennesker, der skal være faddere til barnet.

En dåb i forbindelse med en gudstjeneste er gratis. En dåb udenfor gudstjenesten koster 250 euro.