top of page

OM KIRKEN

I 1954 blev Den Danske Sømandskirke Rotterdam grundlagt, hvor den danske og den svenske Sømandskirke boede under samme tag på Parklaan 5 i Rotterdam.
 

I 1962 blev Rotterdam verdens største havn, og det daværende selskab Dansk Sømandskirke i Fremmede Havne besluttede ved deres 100-års jubilæum i 1967 at bygge en selvstændig dansk Sømandskirke i Rotterdam.

 

I 1970 den 24 april blev den nye danske Sømandskirke indviet, og dette blev overværet af den danske konge Frederik IX, den hollandske dronning Juliana og prins Bernhard.

 

I 2004 fusionerede Dansk Sømandskirke i Fremmede Havne med Dansk Kirke i Udlandet (DKU) og blev til den private organisation Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK). 

DSUK udsender en præst og to assistenter fra Danmark til den danske sømandskirke i Rotterdam med formål at støtte søfolk sejlende under det danske flag og danskere i Nederlandene.

I 2013 - 2014 blev Den Danske Sømandskirke gennemgribende renoveret med midler fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Arkitekt bag kirken er Holger Jensen, som arbejdede sammen med en lokal arkitekt Niels Luning Prak, der menes at have danske rødder.

KIRKENS HISTORIE
bottom of page