Menighedsrådet

Menighedsrådet består af:

Formand: Birgitte Bach (formand)
Maaike van der Plas (næstformand)
Birthe Jillisen (kasserer)
Kirsten Rasmussen
Michael Nørgaard
Ulrik Maarup Iversen (præst)