Menighedsrådet

Menighedsrådet består af:

Maaike van der Plas (formand)
Vivi Sterkenburg (næstformand)
Birthe Jillisen (kasserer)
Kirsten Rasmussen
Steen Tygesen (præst)