Visions- og strategiplan 2015-18

Visions‐ og strategiplan for Den Danske Sømandskirke Rotterdam 2015-18

(Fastsat af menighedsrådet og godkendt af generalforsamlingen d. 25.1.2015 som del af formandens beretning)

Visioner:

Sømandskirken i Rotterdam er

 • en dansk folkekirke
 • åben for alle uanset tro eller nationalitet
 • forsamlingshus for danskere i Holland
 • visitkort for Danmark og den danske kultur

Overordnet  vision:

Den Danske Sømandskirke Rotterdam vil være danskernes samlingssted i Nederlandene

Vores målgruppe: 
Alle danskere der i kortere eller længere tid opholder sig i NL:

 • Søfolk
 • Studerende
 • Fastboende
 • Ældre
 • Børnefamilier
 • Udstationerede
 • Danskere/danske grupper der vil besøge Nederlandene
 • Hollændere med tilknytning til Danmark

Vore resourcer:

Mennesker:

 • Præsten er kirkens daglige leder og ansigtet udadtil
 • Menighedsrådet er kirkens ansigt udadtil i økonomisk og juridisk henseende
 • Skibsassistenten er sammen med præsten kirkens ansigt på skibene
 • Køkkenlederen og assistenten er kirkens ansigt i køkkenet
 • 30 faste kirkegængere
 • 50 frivillige til julemarkederne
 • 800 adresseliste KH
 • 200 emailliste
 • 150 venner der betaler 30 euro om året
 • 500 facebookvenner
 • vort danske netværk

Kirkebygningen:

 • Kirkesalen til gudstjenester, koncerter, filmforevisninger
 • Fællesrummet til kirkebespisning, udlejning, kurser, syklub, boglub, nørkleklub
 • Haven til børnelegeplads, grillaftener, bryllupper
 • Forpladsen til marked, musik
 • Beliggenhed ved vandet
 • Kirkebil
 • Hjemmeside, Facebook, KH

 


 

STRATEGIPLAN

 

VISION                              1. Sømandskirken er en dansk folkekirke

MISSION:
                        Vi vil have flere danskere til gudstjenesterne i kirken

UDFORDRINGER:

 • Lave besøgstal ved gudstjenester
 • Geografisk: Rotterdam ligger langt væk for mange
 • Enlige har tærskel for at komme

STRATEGI:

 • holde gudstjeneste mindst tre søndage om måneden ifølge den danske højmesseordning, dvs med altergang og salmer fra den danske salmebog.
 • fejre alle folkekirkens højtider, nemlig 1. Påskedag, 1. Pinsedag, Julegudstjeneste,
 • tilbyde dåb, konfirmation, begravelse fra velsignelser af par kirken
 • Holde enkelte ekstra gudstjenester rundt i Holland
 • Præsten er kirkebogsfører for danske statsborgere.
 • Oplyse om gudstjenesterne , invitere folk
 • Oplyse om kirkelige handlinger  på hjemmeside, KH, facebook, på skibene
 • Skabe engagement ved at danne kirkecomitéer udenfor Rotterdam
 • Reklamere for kirkefrokost og kirkekaffe
 • Transmittere gudstjenesten over internettet
 • Oplyse om kørselsordning for ældre og foreslå carpools

 


 

VISION                              2 .  Sømandskirken er åben for alle uanset tro eller nationalitet

MISSION:                         Vi ønsker at også ikke-kristne, ikke-danske skal føle sig velkomne

UDFORDRINGER:
       Kirken virker lukket

STRATEGI :

 • besøge og servicere danske såvel som udenlandske søfolk på skibe under dansk flag 
og tilbyde at hente og bringe dem til og fra kirken
 • tæt samarbejde med handelsflådens velfærdsråd: fælles arrangementer
 • holde skandinaviske gudstjenester med de skandinaviske kirker
 • samarbejde med de skandinaviske kirker om julemarkeder
 • samarbejde med andre kirker i Rotterdam kirker
 • invitere til åben dag

 


 

VISION                              3. Vi er forsamlingshus for danskere i udlandet:

MISSION:
                        Vi vil at danskerne ser sømandskirken som det naturlige samlingssted.

UDFORDRINGER:

 • Ikke alle vil associere sig med kirker
 • Folk kender ikke tilbudene nok
 • Kirken ligger langt væk

STRATEGI:

Aktiviteter

 • holde arrangementer på danske kulturhøjdage: Fastelavn, Skt Hans,
 • afholde danske kulturarrangementer (mindst 8 gange om året)
 • sørge for foredragsholdere
 • være for andre danske institutioner og organisationer i Holland: Dansk Samfund, Den 
danske frokostklub, Danish Dutch Business Club, Danes Worldwide , Den Danske Skole etc.
 • tilbyde et sted, hvor danskere kan engarere sig som frivillige
 • tilbyde en opslagstavle for tips til nytilflyttede danskere og annoncering for danske virksomheder 
og organisationer

Stemning:

Skabe en dansk hyggeatmosfære i kirken:

 • Servere dansk mad og drikkevarer
 • Dække op med dug og servietter og lys på bordene og friske blomster
 • spille dansk musik
 • synge danske sange
 • høre dansk radio
 • vise dansk fjernsyn
 • tilbyde danske aviser
 • tilbyde danske varer i butikken
 • indrette os med danske ting

Information

 • Oplyse via hjemmesiden, facebook, kalenderen, ambassadens hjemmeside
 • Distribuere KH via ambassadens foyer
 • Give KH med til nye gæster
 • Præsten fortæller som repræsentant i de danske organisationer
 • Vise “flaget” alle steder, hvor danske kan have deres vante gang – 
uddannelsesinstitutioner, firmaer, turistkontorer etc.
 • Arrangere studiekredse over en bog eller en filmrække
 • Tilbyde danske madvarer og bøger, så vi trækker danskernes 
opmærksomhed
 • Børneklub for 0-6 årige samt mødre, fædre, au pairs.
 • Ungdomsklub med interessante arrangementer
 • Hãndtere tydelige åbningstider

 


 

VISION                                       4. Sømandskirken vil være visitkort for Danmark

MISSION:                                  Vi vil vise Nederlandene Danmark

UDFORDRINGER:
                     Vi tænker mest på danskerne

STRATEGI:

 • invitere Rotterdams borgere til arrangementer som julemarked
 • oversætte relevante sider på hjemmesiden til hollandsk

Være synlige som dansk kirke:

 • Altid dansk flag eller vimpel ved kirken
 • Kirken skal kunne findes på nettet, google maps, i telefonbogen
 • Kirkebygningen skal markeres for turister (Euromast og brochurer)
 • Kirkens navn og adresse skal være entydig: 
De Deense Zemanskerk, Den Danske Sømandskirke Rotterdam, Coolhaven 1
 • Bruge DSUK- logo
 • Flyers på dansk/hollandsk
 • Lave særlige arrangementer for Holland
 • arangere dansk‐kurser
 • fortælle om danske brug og skikke f.eks plancher på julemarkedet
 • have brochurestander fra VisitDenmark