Om Sømandskirken

Den Danske Sømandskirke Rotterdam er samlingsstedet for danskere i Holland.

Hvad er en Sømandskirke?

Sømandskirken er en dansk folkekirke der holder gudstjenester på dansk og foretager dåb, konfirmation, begravelser og velsignelser af par.
Kirken har åbent 6 dage om ugen til aktiviteter, hygge i stuerne eller en kop kaffe. Mange aktiviteter foregår i eller udfra Sømandskirken, f.eks. foredrag, koncerter, fester, udflugter, bogklub og sykreds.
Derudover besøges der dagligt danske skibe, der anløber Rotterdam havn. Søfolk er altid velkomne på kirken, og vi henter jer gerne i vor kirkebil.

Hvordan er det muligt at have en dansk kirke i Holland?
Prœsten og to assistenter er udsendt fra Danmark af den private organisation Danske Sømands- og Udlandskirker. Menigheden betaler selv alle driftsudgifter på ca. en million kroner årligt. Pengene skaffes ved julemarkeder, salg af danske madvarer og designartikler og et medlemsbidrag på 35 euro pr. husstand (260 DKK).
Sømandskirken er økonomisk og juridisk styret af menighedsrådet. Ethvert medlem af kirken kirken kan indtræde i menighedsrådet. Der bliver holdt ca. 10 møder årligt. Referater og økonomi kan læses her på kirkens hjemmeside.

Kirkebladet KH sendes ud til ca. 700 familier to gange årligt.

Historie
Der har været en dansk sømandskirke i Rotterdam siden 1954. Da blev det første danske præstepar ansat. På det tidspunkt boede dansk og svensk Sømandskirke under samme tag på Parklaan 5.
I 1962 overhalede Rotterdam New York som verdens største havn, og da organisationen Dansk Sømandskirke i Fremmede Havne havde 100-års jubilæum i 1967, blev det besluttet at bygge en selvstændig dansk Sømandskirke i Rotterdam.
Store Bededag 1970 blev den nye Sømandskirke indviet, og indvielsen blev overværet af den danske konge Frederik d. IX og den hollandske dronning Juliane og prins Bernhard.

Bygningen blev i 2013-2014 gennemgribende renoveret med midler fra Den A.P. Møllerske Støttefond.