top of page

zo 26 jan

|

Dansk Sømandskirke Rotterdam

Indkaldelse til generalforsamling i den Danske Sømandskirke 26.jan 2020 kl.11.00

Indkaldelse til generalforsamling i den Danske Sømandskirke 26.jan 2020 kl.11.00

Tid og sted

26 jan 2020, 11:00

Dansk Sømandskirke Rotterdam, Den Danske Sømandskirke Rotterdam, Coolhaven 1, Rotterdam, Netherlands

Om eventet

 

Indkaldelse til generalforsamling i den Danske Sømandskirke 26.jan 2020 kl.11.00 ​ ​

Menighedsrådet for Den Danske Sømandskirke Rotterdam indkalder til generalforsamling Søndag d. 26. januar 2020

Program

Kl. 11.00 Gudstjeneste Kl. 12.00 Frokost Kl. 13.00 Generalforsamling

Dagsorden 1. Valg af ordstyrer 2. Valg af referent 3. Godkendelse af dagsorden 4 . Formandens beretning 5. Vedtagelse af budget og regnskab 6. Fastsættelse af det årlige medlemsbidrag 7. Forslag til vedtægtsændringer 8. Valg til menighedsrådet 9. Eventuelt

Generalforsamlingen er indkaldt med lovligt varsel ved meddelelse i på hjemmesiden.

Opstilling til kirkerådet sker ved skriftlig anmeldelse til Sømandspræsten eller Menighedsrådets Formand, Deense Zeemanskerk, Coolhaven 1, 3015 GC Rotterdam eller pr. email til info@kirken.nl senest 2 uger forud for valget (søndag d. 12. januar 2020) på hvilket tidspunkt kandidaten tillige må have indbetalt medlemsbidraget 2019 på 35 euro til

Deense Zeemanskerk, ING Bank Rotterdam NL10INGB0000652941

Kandidaternes navne og evt. opstillingsgrundlag offentliggøres på kirkens hjemmeside en uge forud for valget, og Sømandspræsten annoncerer både valget og de anmeldte kandidater i forbindelse med gudstjenesterne, så snart disse oplysninger foreligger.

​ ​

Del dette event

bottom of page