top of page

KIRKELIGE HANDLINGER

Vedrørende kirkelige tjenester – dåb, konfirmation, velsignelse af par, og bisættelse skal der rettes henvendelse via praest@kirken.nl eller tlf. +31 (0)6 3710 2200. Her aftales nærmere om tid og sted for handlingens udførelse.

Tjenesterne er tilgændelige for alle. Vi håber dog, at der samtidigt indgås VENSKAB med et årligt bidrag på €75 pr. husstand til støtte for kirken. Desuden kan kirkeskatten tages med fra Danmark til støtte for sømandskirken. Download "Begæring om fritagelse..."

KIRKELIGE HANDLINGER

DÅB

Ved dåb skal man medbringe forældrenes vielsesattest, hvis de er gift. Hvis ikke, så medbringes begges dåbsattester. Såfremt barnet har en navneattest medbringes denne. Hvis barnet er født i Holland, medbringes `geboorteakte` eller ´uittreksel geboorteregister´ i den kommune, hvor barnet er født. Endvidere skal præsten bruge navn og adresse på to til fem personer, der skal være faddere til barnet. Som fadder skal man være døbt i et anerkendt kristent trossamfund.
 

En dåb i forbindelse med en gudstjeneste er gratis for venner af kirken, ellers koster den €100.

En dåb uden for søndagsgudstjenesten koster €350 for venner af kirken, ellers koster den €450.

 

KONFIRMATION

Søndag 19. maj 2024 kl.11.00

Har du børn i alderen fra 13–15 år, der vil konfirmeres?

Henvend dig gerne i god tid for at få oplyst tidspunkter for undervisning i året forud for selve konfirmationen.

Du kan tilmelde dit barn ved gudstjenesten ved at ved at sende en mail til sømandspræsten (vedhæft konfirmandens dåbsattest).

Er der spørgsmål? Du er velkommen til at kontakte sømandspræsten for spørgsmål på +31 (0)6 3710 2200 eller på praest@kirken.nl

 

Undervisningen vil primært ligge på én søndag om måneden samt én weekend med overnatning i løbet af efteråret og én weekend med overnatning i løbet af foråret.

Udgifterne til konfirmationen dækkes af et bidrag på €260 for venner af kirken, ellers koster det €360. 

VELSIGNELSE AF PAR

Vedrørende vielser skal I være opmærksomme på, at sømandspræsten ikke har juridisk vielsesret i Holland. I skal derfor borgerligt vies på rådhuset, hvor I bor. Herefter kan I komme til sømandskirken og få en kirkelig velsignelse, som er et ritual, der er næsten ens med vielsesritualet.

Tag kontakt til sømandspræsten for at aftale dato og tidspunkt for en kirkelig velsignelse af det borgerligt indgåede ægteskab. Velsignelsen kommer til at foregå fuldstændigt som et kirkebryllup i Danmark.

Det er muligt at bestille et efterfølgende festarrangement i kirkens tilstødende lokaler, kontakt venligst sømandskirken for at få nogle gode idéer.

En velsignelse koster €450 for venner af kirken, ellers koster det €550. 

BISÆTTELSE

Ved dødsfald henvender den afdødes familie sig til sømandspræsten og medbringer dødsattest på afdøde. Her aftales nærmere  om dato og sted for den kirkelige handling.

Det er muligt at bestille et efterfølgende arrangement i kirkens lokaler. Kontakt venligst sømandskirken.

En bisættelse koster €350 for venner af kirken, ellers koster det €450.

bottom of page