KIRKELIGT

Vedrørende kirkelige tjenester – dåb, konfirmation, velsignelse af par, og bisættelse skal der rettes henvendelse via kng@km.dk eller tlf. 06 - 37 10 22 00. Her aftales nærmere om tid og sted for handlingens udførelse.

 

DÅB

Ved dåb skal man medbringe forældrenes vielsesattest, hvis de er gift. Hvis ikke, så medbringes begges dåbsattester. Såfremt barnet har en navneattest medbringes denne. Hvis barnet er født i Holland, medbringes `geboorteakte` eller ´uittreksel geboorteregister´ i den kommune, hvor barnet er født. Endvidere skal præsten bruge navn og adresse på to til fem personer, der skal være faddere til barnet. Som fadder skal man være døbt i et anerkendt kristent trossamfund.
 

En dåb i forbindelse med en gudstjeneste er gratis. En dåb uden for gudstjenesten koster €250.

 

KONFIRMATION

Søndag 5. juni 2022 kl.12.00

Har du børn i alderen fra 13–15 år, der vil konfirmeres?

Henvend dig gerne i god tid for at få oplyst tidspunkter for undervisning i året forud for selve konfirmationen.

Du kan tilmelde dit barn ved gudstjeneste på sømandskirken søndag 12. september 2021, hvor du møder op sammen med konfirmanden for at blive indskrevet. Her medbringes konfirmandens dåbsattest. 

Herefter afholdes et informationsmøde, hvor det er vigtigt, at I deltager.

Det er også muligt at indskrive sig inden 13. september ved at sende mail til kng@km.dk (vedhæft konfirmandens dåbsattest).

Er der spørgsmål? Du er velkommen til at kontakte sømandspræst Kristine Gustav for spørgsmål på 0637102200 eller på kng@km.dk

 

Udgifterne til konfirmationen dækkes af et bidrag på €200. Beløbet inkluderer to konfirmandweekender.

VELSIGNELSE AF PAR

Vedrørende vielser skal I være opmærksomme på, at sømandspræsten ikke har juridisk vielsesret i Holland. I skal derfor borgerligt vies på rådhuset, hvor I bor. Herefter kan I komme til sømandskirken og få en kirkelig velsignelse, som er et ritual, der er næsten ens med vielsesritualet.

Tag kontakt til sømandspræsten for at aftale dato og tidspunkt for en kirkelig velsignelse af det borgerligt indgåede ægteskab. Velsignelsen kommer til at foregå fuldstændigt som et kirkebryllup i Danmark.

Det er muligt at bestille et efterfølgende festarrangement i kirkens tilstødende lokaler, kontakt venligst sømandskirken for at få nogle gode idéer.

En velsignelse koster €450.

BISÆTTELSE

Ved dødsfald henvender den afdødes familie sig til sømandspræsten og medbringer dødsattest på afdøde. Her aftales nærmere  om dato og sted for den kirkelige handling.

Det er muligt at bestille et efterfølgende arrangement i kirkens lokaler. Kontakt venligst sømandskirken.

En bisættelse koster €350.