OM KIRKEN

Vedrørende kirkelige tjenester – dåb, konfirmation, velsignelse af par, og bisættelse skal der rettes henvendelse til sømandspræsten. Eller ring på 06 - 37 10 22 00. Man aftaler et møde med præsten om tid og sted for handlingens udførelse.
 

 

DÅB

Ved dåb skal man medbringe forældrenes vielsesattest, hvis de er gift. Hvis ikke, så medbringes begges dåbsattester. Såfremt barnet har en navneattest medbringes denne. Hvis barnet er født i Holland, medbringes `geboorteakte` eller ´uittreksel geboorteregister´ i den kommune, hvor barnet er født. Endvidere skal præsten bruge navn og adresse på to til fem personer, der skal være faddere til barnet. Som fadder skal man være døbt i et anerkendt kristent trossamfund.
 

En dåb i forbindelse med en gudstjeneste er gratis. En dåb uden for gudstjenesten koster €250.

 

KONFIRMATION

Søndag den 5. juni 2022 kl.12.00

 

Har du børn i alderen fra 13 – 15 år, der vil konfirmeres?

Henvend jer gerne i god tid for at få oplyst tidspunkter for undervisning i året forud for selve konfirmationen.

Man kan tilmelde sig ved gudstjeneste på sømandskirken søndag d. 12. september 2021, hvor man møder op sammen med konfirmanden op for at blive indskrevet.

Her medbringes konfirmandens dåbsattest. 

Herefter afholdes et informationsmøde, hvor det er vigtigt, man deltager.

Det er også muligt at indskrive sig hos Kristine Gustav på, inden den 13. september.  

Vedhæft konfirmandens dåbsattest.
Du/I er velkommen til at kontakte Sømandspræst Kristine Gustav for spørgsmål på 0637102200 eller på kng@km.dk

 

Udgifterne til konfirmationen dækkes af et bidrag på 200 euro, dette inkluderer to konfirmandweekender.

 

VELSIGNELSE AF PAR

Vedrørende vielser skal man være opmærksom på, at sømandspræsten ikke har juridisk vielsesret i Holland. Man skal derfor borgerligt vies på rådhuset det sted, hvor man bor. Herefter kan I komme til sømandskirken og få en kirkelig velsignelse, som er et ritual, der er næsten ens med vielsesritualet.

Man tager kontakt til sømandspræsten og aftaler dato og tidspunkt for en kirkelig velsignelse af det borgerligt indgåede ægteskab. En sådan velsignelse kommer til at foregå fuldstændigt som et kirkebryllup i Danmark.

Det er muligt at bestille et efterfølgende festarrangement i kirkens tilstødende lokaler, kontakt venligst sømandskirken for at få nogle gode idéer.

En velsignelse koster €450.

 

BISÆTTELSE

Ved dødsfald henvender den afdødes familie sig til sømandspræsten hvor man medbringer dødsattest på afdøde. Her kan man aftale nærmere dato og sted for den kirkelige handling.

Det er muligt at bestille et efterfølgende arrangement i kirkens tilstødende lokaler, kontakt venligst sømandskirken.

En bisættelse koster €350.