top of page

OM KIRKEN

Sømandskirken er en dansk kirke, som holder gudstjenester på dansk og foretager dåb, konfirmation, begravelser og  velsignelser af par.

Sømandspræsten og kirkeassistenterne besøger dagligt skibe, sejlende under dansk flag, som anløber Rotterdams havn. Sømandskirken er samtidigt et forsamlingshus for danskere i Nederlandene og alle uanset tro eller nationalitet.

SØMANDSPRÆSTEN
KIRKENS HISTORIE
JUNIORASSISTENTER

KIRKENS HISTORIE

I 1954 blev Den Danske Sømandskirke Rotterdam grundlagt, hvor den danske og den svenske Sømandskirke boede under samme tag på Parklaan 5 i Rotterdam.
 

I 1962 blev Rotterdam verdens største havn, og det daværende selskab Dansk Sømandskirke i Fremmede Havne besluttede ved deres 100-års jubilæum i 1967 at bygge en selvstændig dansk Sømandskirke i Rotterdam.

 

I 1970 den 24 april blev den nye danske Sømandskirke indviet, og dette blev overværet af den danske konge Frederik IX, den hollandske dronning Juliana og prins Bernhard.

 

I 2004 fusionerede Dansk Sømandskirke i Fremmede Havne med Dansk Kirke i Udlandet (DKU) og blev til den private organisation Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK). 

DSUK udsender en præst og to assistenter fra Danmark til den danske sømandskirke i Rotterdam med formål at støtte søfolk sejlende under det danske flag og danskere i Nederlandene.

I 2013 - 2014 blev Den Danske Sømandskirke gennemgribende renoveret med midler fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Arkitekt bag kirken er Holger Jensen, som arbejdede sammen med en lokal arkitekt Niels Luning Prak, der menes at have danske rødder.

 

SØMANDSPRÆSTEN

JUNIORASSISTENTER

Her i kirken er vi så heldige at have to juniorassistenter til at hjælpe med den daglige drift. Juniorassistenterne er volontører der sendes til Rotterdam i 11-12 måneder af gangen. I øjeblikket har vi fornøjelsen af at have Mikkkel Nielsen Skov som skibsassistent og så leder vi med lys og lygte efter vores næste hus- og køkkenassistent. Hvis du eller en du kender er interesseret i stillingen så kontakt meget gerne Lars ved mail praest@kirken.nl.

Kirken er åben hver dag, ring på døren og vi åbner for dig!

Mandag - onsdag efter aftale, da vi enten er på havnen eller i kirken. 
Cafe Solskin - terrassecafeen er åben i godt vejr fra 

Onsdag - lørdag kl. 10.00 - 17.00

Præsten kan kontaktes på +31 (0)6 3710 2200 tirsdag - søndag

Under præstens ferie kan DSUK kontaktes på +45 7026 1828.

Køkken- og husassistenten kan træffes onsdag til søndag kl. 08.30 - 16.00 på +31 (0)6 3710 2266.

Skibsassistenten kan træffes torsdag til mandag kl. 08.30 - 16.00 på +31 (0)6 3710 2277

bottom of page