top of page

KIRKERÅD

Kirkerådet udgør kirkens ledelse, og har sammen med præsten ansvar for at skabe gode rammer om kirken og sikre kirkelige, kulturelle og sociale aktiviteter.

Kirkerådet har ansvar for kirkens økonomi og vedligeholdelse af kirkens bygning. Vi har 
også en central rolle ved ansættelsen af præster og kirkeassistenter. 

 

Kirkerådet består af 4 - 6 medlemmer, udover præsten, og vælges for en periode af 2 år. Vi holder gennemsnitlig møder en gang om måneden. Møderne er offentlige tilgængelige, og referater findes på vores hjemmeside.

Kirkens budget og årsregnskab er offentlig tilgængelig på vores hjemmeside og gennemgåes på den årlige generalforsamling i februar.

Du kan læse mere om kirkerådets retningslinjer, samt sømandspræstens og kirkeassistenternes opgaver i vores vedtægter.

KIRKERÅDSMEDLEMMER

LarsStormKristensen

Lars Storm Kristensen

Sømandspræst 

praest@kirken.nl

EAlbjerg.JPG

Erik Albjerg

MariaVanBaast.jpeg

Maria Filtenborg van Baast

Kirkerådsmedlem

Fondsansvarlig, økonomi & bygningsudvalg

avatar.png

Christian Eistrup

Kirkerådsmedlem

avatar.png

Jonas Røn

Kirkerådsmedlem

avatar.png

Frederik Mathiesen

Kirkerådsmedlem

avatar.png

Birgitte Bach

Administrativ medarbejder og kasserer

avatar.png

 Anders Nordentoft Pedersen

Kasserer

bottom of page