top of page

KIRKERÅD

Kirkerådet udgør kirkens ledelse, og har sammen med præsten ansvar for at skabe gode rammer om kirken og sikre kirkelige, kulturelle og sociale aktiviteter.

Kirkerådet har ansvar for kirkens økonomi og vedligeholdelse af kirkens bygning. Vi har 
også en central rolle ved ansættelsen af præster og kirkeassistenter. 

 

Kirkerådet består af 4 - 6 medlemmer, udover præsten, og vælges for en periode af 2 år. Vi holder gennemsnitlig møder en gang om måneden. Møderne er offentlige tilgængelige, og referater findes på vores hjemmeside.

Kirkens budget og årsregnskab er offentlig tilgængelig på vores hjemmeside og gennemgåes på den årlige generalforsamling i februar.

Du kan læse mere om kirkerådets retningslinjer, samt sømandspræstens og kirkeassistenternes opgaver i vores vedtægter.

Kirkerådet har udarbejdet en Visions- og strategiplan for 2019-22 som du kan læse nærmere om.

KIRKERÅDSMEDLEMMER

LarsStormKristensen

Lars Storm Kristensen

Sømandspræst 

praest@kirken.nl

deense-zeemanskerk_RikkeWivel.png

Rikke Wivel

LasseRisagerKristensen.jpeg

Lasse Risager Kristensen

Næstformand

Bygningsansvarlig

MariaVanBaast.jpeg

Maria Filtenborg van Baast

Kirkerådsmedlem

Fondsansvarlig

deense-zeemanskerk_GitteLarsen.png

Gitte Larsen

Kirkerådsmedlem

Udlejningsansvarlig

EAlbjerg.JPG

Erik Albjerg

Kirkerådsmedlem

avatar.png

Birgitte Bach

Kasserer 

avatar.png

 Anders Nordentoft Pedersen

Kasserer 

bottom of page