top of page

KIRKERÅD

Kirkerådet udgør kirkens ledelse, og har sammen med præsten ansvar for at skabe gode rammer om kirken og sikre kirkelige, kulturelle og sociale aktiviteter.

Kirkerådet har ansvar for kirkens økonomi og vedligeholdelse af kirkens bygning. Vi har 
også en central rolle ved ansættelsen af præster og kirkeassistenter. Derudover arrangerer vi events, udgiver kirkehilsen og meget mere.

 

Kirkerådet består af 4 - 6 medlemmer, udover præsten, og vælges for en periode af 2 år. Vi holder gennemsnitlig møder en gang om måneden. Møderne er offentlige tilgængelige, og referater findes på vores hjemmeside.

 

Kirkens budget og årsregnskab er offentlig tilgængelig på vores hjemmeside og gennemgåes på den årlige generalforsamling i januar.

 

Du kan læse mere om menighedsrådets retningslinjer, samt sømandspræstens og kirkeassistenternes opgaver i vores vedtægter.

Kirkerådet har udarbejdet en Visions- og strategiplan for 2019-22 som du kan læse nærmere om.

KIRKERÅDSMEDLEMMER

deense-zeemanskerk_MetteMikkelsen


Mette Mikkelsen

Kasserer

EAlbjerg.JPG

Erik Albjerg

Kirkerådsmedlem

IMG_0161.jpg

Christian Madsen

Sømandspræst 

praest@kirken.nl

deense-zeemanskerk_RikkeWivel.png

Rikke Wivel

Formand
formand@kirken.nl

MetteR.jpeg


Mette Rimmen van der Harst

Kirkerådsmedlem

bottom of page