OM KIRKEN

SKIBSBESØG

Vi støtter og besøger dagligt søfolk, der sejler under dansk flag i Rotterdams havn.

 

Derved har vi en række service tilbud.  
 

 • Vi kommer ombord med gratis internet, hvor man kan downloade de nyeste aviser, samt udleverer vi danske/engelske bøger helt gratis. 
   

 • Hvis man har bruge for at tale små eller store tanker eller kriser igennem er det muligt at tale med præsten på kirken, som er uddannet samtalepartner.
   

 • En gudstjeneste ombord kan arrangeres gratis. Dog skal der helst gives besked i god tid, inden skibet lægges til.
   

 • Hvis I gerne vil i land, vil vi meget gerne køre jer til og fra havnen, mod en donation til kirken. Vi kan enten køre jer til kirken som ligger nær Rotterdam centrum, eller andre steder I kunne tænke jer. Mht. transport, send en mail i god tid eller ring til os, så vi kan aftale tid og sted. 
   

 • I vores moderne lokaler i Rotterdam, kan I slappe af i rolige omgivelser, læse aviser, spille billard, eller foretage indkøb i området. 
   

 • Vi kan tilbyde at I kan købe specielle danske varer i vores butik. 


Der kommer rigtig mange danske skibe til Rotterdam og vi i den Den Danske Sømandskirke bestræber os på at besøge så mange skibe som muligt.
Hvis I vil være sikre på at vi kommer ombord på netop Jeres skib, kan I kontakte os i forvejen og aftale et besøg.

 

Kontakt: 

Telefon: Sømandspræst: +31637102200

Telefon: Skibsassistent: +31637102266

Email: info@kirken.nl

 

SHIPVISIT

 

We support and visit daily danish vessel ships that arrives in Rotterdam harbor. 

 • We visit you on board, bring you free internet, and give you free Danish/English books.
   

 • If you need to speak about thoughts or crises, it is possible to talk to the priest, who is a trained conversation partner.
   

 • We can arrange a church service on board for free. But make sure to let us know in advance, so it can be arranged. 
   

 • If you would like to go ashore, we would like to drive you to and from the port, for a donation to the church.   We can either drive you to the church, which is close to Rotterdam city center, or anywhere else you would like to go. Regarding transport, send an email or call us in advance, so we can arrange time and place you want to be picked up.
   

 • In our modern church in Rotterdam, you can relax in quiet surroundings, read newspapers, play a game of billiards or make purchases in the surrounding areas. 
   

 • We can offer you to buy special Danish items in our shop.

 

Many ships arrive too Rotterdam and we in the Danish seamen's church will try to visit as many ships as possible. If you want to be sure that we will come aboard Your ship, you can contact us in advance and arrange a visit.

 

Contact:
 

Phone: Pastor: +31 6 37 10 22 00
 

Phone: Ships Assistant: +31 6 37 10 22 66
 

Email: info@kirken.nl