top of page

SØFART

SKIBSBESØG

Vi støtter og besøger dagligt søfolk, der sejler under dansk flag i Rotterdams havn.

 

Derved har vi en række service tilbud.  
 

 • Vi kommer ombord med danske, engelske og polske bøger fra biblioteket hos Sea Health and Welfare. 
   

 • Hvis du har brug for at tale små eller store tanker eller kriser igennem, er det muligt at tale med sømandspræsten, som er uddannet samtalepartner.
   

 • En gudstjeneste ombord kan arrangeres gratis. Dog skal der gives besked i god tid, inden skibet lægger til.
   

 • Hvis du vil i land, kører vi meget gerne til og fra havnen - en donation til kirken er altid velkommen, da vi ikke får støtte til transportudgifter. Vi kører jer i udgangspunktet til Sømandskirken i Rotterdam centrum, hvorfra der går metro videre rundt i byen. Ønske om transport kan sendes på info@kirken.nl eller WhatsApp på nedenstående telefonnumre. 

 • I vores moderne lokaler i Rotterdam, kan I slappe af i rolige omgivelser, spille billard, nyde udsigten fra terrassen, eller foretage indkøb i området. 
   

 • Vi kan tilbyde, at I kan købe specielle danske varer i vores butik. 


Der kommer rigtig mange danske skibe til Rotterdam, og vi på havnen 7 dage om ugen, og vi bestræber os på at besøge alle danskflagede skibe.
Hvis I vil være sikre på at vi kommer ombord på netop jeres skib, kan I kontakte os i forvejen og aftale et besøg.

 

Kontakt: 

Telefon: Sømandspræst: +31637102200

Telefon: Skibsassistent: +31637102277

Email: info@kirken.nl

​​

SØFART

SHIPVISIT

 

We support and visit Danish ships arriving in the harbour of Rotterdam. 

 • We visit you on board, and we bring you Danish, English and Polish books from the library of Sea Health and Welfare.

 • If you need to speak about thoughts or crises, it is possible to talk to the priest, who is a trained conversation partner.
   

 • We can arrange a church service on board for free. But make sure to let us know well in advance, so it can be arranged. 
   

 • If you would like to go ashore, we can drive you to and from the port - a donation to the church is always welcome, since we do not receive support for the transportation costs. We drive you to the Danish Seamen's Church which is in the center of Rotterdam, and from here it is possible to take the public transport to other areas of the city. Regarding transport, write us via info@kirken.nl or on WhatsApp on the phone numbers below to arrange time and place for pick-up.

 • In our modern church in Rotterdam, you can relax in quiet surroundings, play a game of billiards, enjoy the view from the terrace or do shopping in the nearby areas. 
   

 • You can buy special Danish items in our shop.

Many danish ships arrive in Rotterdam. We are at the port 7 days a week, and we try to visit all danish flagged ships. If you want to be sure that we will come aboard your ship, you can contact us in advance and arrange a visit.

Contact:
 

Phone Pastor: +31 6 37 10 22 00
 

Phone Assistant: +31 6 37 10 22 77
 

Email: info@kirken.nl

bottom of page