top of page

SØFART

SKIBSBESØG

Vi støtter og besøger dagligt søfolk, der sejler under dansk flag i Rotterdams havn.

 

Derved har vi en række service tilbud.  
 

 • Vi kommer ombord med gratis internet, så du kan downloade de nyeste aviser, og så udleverer vi danske/engelske bøger helt gratis. 
   

 • Hvis du har brug for at tale små eller store tanker eller kriser igennem, er det muligt at tale med sømandspræsten, som er uddannet samtalepartner.
   

 • En gudstjeneste ombord kan arrangeres gratis. Dog skal der gives besked i god tid, inden skibet lægger til.
   

 • Hvis I vil i land, kører vi Jer meget gerne til og fra havnen mod en donation til kirken. Vi kan enten køre Jer til kirken, som ligger nær Rotterdam centrum, eller til et andet sted. Ønske om transport kan sendes på info@kirken.nl eller aftales ved at ringe i god tid, så aftaler vi tid og sted. 

 • I vores moderne lokaler i Rotterdam, kan I slappe af i rolige omgivelser, læse aviser, spille billard, eller foretage indkøb i området. 
   

 • Vi kan tilbyde, at I kan købe specielle danske varer i vores butik. 


Der kommer rigtig mange danske skibe til Rotterdam og vi i den Den Danske Sømandskirke bestræber os på at besøge så mange skibe som muligt.
Hvis I vil være sikre på at vi kommer ombord på netop Jeres skib, kan I kontakte os i forvejen og aftale et besøg.

 

Kontakt: 

Telefon: Sømandspræst: +31637102200

Telefon: Skibsassistent: +31637102266

Email: info@kirken.nl

SØFART

SHIPVISIT

 

We support and visit daily Danish vessel ships arriving in Rotterdam harbor. 

 • We visit you on board, bring you free internet, and give you free Danish/English books.
   

 • If you need to speak about thoughts or crises, it is possible to talk to the priest, who is a trained conversation partner.
   

 • We can arrange a church service on board for free. But make sure to let us know well in advance when you dock so it can be arranged. 
   

 • If you would like to go ashore, we would like to drive you to and from the port, for a donation to the church. We can either drive you to the church which is close to Rotterdam city center or another destination. Regarding transport, write us via info@kirken.nl or call us in advance to arrange time and place for pick-up.

 • In our modern church in Rotterdam, you can relax in quiet surroundings, read newspapers, play a game of billiards or make purchases in the surrounding areas. 
   

 • You can buy special Danish items in our shop.

Many ships arrive in Rotterdam and we in the Danish seamen's church will try to visit as many ships as possible. If you want to be sure that we will come aboard your ship, you can contact us in advance and arrange a visit.

Contact:
 

Phone: Pastor: +31 6 37 10 22 00
 

Phone: Ships Assistant: +31 6 37 10 22 66
 

Email: info@kirken.nl 

bottom of page