Sankt Hans på lørdag den 22. juni kl. 16.30

I det nye KH er Sankt Hans festen ved en fejl blevet annonceret til søndag den  23.juni. Traditionen tro holder vi det om lørdagen inden. Sankt Hans bliver således i år afholdt LØRDAG DEN 22.JUNI efter en kort gudstjeneste.

Programmet for Sankt Hans:
16.30 kort gudstjeneste
17.00 drink pã terrasen
18.00 Sankt Hans starter med spisning
20.00 Sankt Hans bål og midsommervise, efter følgende Sankt Hans fest

Pris for middag for voksne € 25,00 pr. person
Pris for middag for børn mellem 6 -11 år €12,50 pr. barn
Pris for middag for børn under 6 år gratis

Tilmeldingsfrist d. 20. juni.

Tilmelding til Sankt Hans