Generalforsamling d. 29. januar kl. 13.00

Menighedsrådet for Den Danske Sømandskirke Rotterdam indkalder til generalforsamling
Søndag d. 29. januar 2017

Program

Kl. 11.00 Gudstjeneste
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.00 Generalforsamling

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4 . Formandens beretning
5. Vedtagelse af budget og regnskab
6. Fastsættelse af det årlige medlemsbidrag
7. Forslag til vedtægtsændringer
8. Valg til menighedsrådet
9. Eventuelt

Generalforsamlingen er indkaldt med lovligt varsel ved meddelelse i kirkebladet og på hjemmesiden.

Opstilling til menighedsrådet sker ved skriftlig anmeldelse til Sømandspræsten eller Menighedsrådets Formand, Deense Zeemanskerk, Coolhaven 1, 3015 GC Rotterdam eller pr. email til
kirkenrotterdam@gmail.com senest 2 uger forud for valget (søndag d. 15. januar 2016) på hvilket tidspunkt kandidaten tillige må have indbetalt medlemsbidraget 2016 på 35 euro til

Deense Zeemanskerk, ING Bank Rotterdam NL10INGB0000652941

Kandidaternes navne og evt. opstillingsgrundlag offentliggøres på kirkens hjemmeside en uge forud for valget, og Sømandspræsten annoncerer både valget og de anmeldte kandidater i forbindelse med gudstjenesterne, så snart disse oplysninger foreligger.

(Vedtægter for Den Danske Sømandskirke § 2 stk. 3)

Meld jer til fastelavnsfest

fastelavn3Fastelavn på sømandskirken d. 26. februar
kl. 13.00-16.-00

Kom og slå katten af tønden og spis fastelavnsboller! Vi starter med en børnevenlig gudstjeneste og derefter går det løs med tøndeslagning. Vi har 4 tønder, også én til de voksne. Opa og Oma er velkomne!
Vi har 200 billetter til festen, så tilmeld jer hurtigt. Inden fastelavn får I en regning pr. email, som kan betales over nettet.

5 euro pr. person over 2 år

Tilmelding til Fastelavn