Menighedsrådsmøde d. 3. december kl.19.30

Featured

Menighedsrådet ønsker at høre Sømandskirkens venners holdning og idéer til et antal sager. Disse punkter vil blive bragt på dagsordenen ved næste generalforsamling d. 25. januar 2015.

Vi starter mødet kl. 19.30 i Sømandskirken. Der vil være kaffe og et stykke kage til deltagerne.

Visions- og strategiplan
Menighedsrådet har i de forløbne år arbejdet på at opstille en strategiplan for at realisere de visioner, som vi dels deler med DSUK (Danske Sømands- og Udlandskirker). Strategiplanen er samtidig med til at hjælpe kirkens medarbejdere, betalte som ulønnede, til at forstå baggrunden for det daglige arbejde i kirken.

Visions- og stategiplan Den Danske Sømandskirke Rotterdam

Forslag om brugerbetaling
Sømandskirken i Rotterdam har hidtil ikke haft brugerbetaling. Da Sømandskirken i Rotterdam ikke modtager økonomisk støtte fra sine brugere via kirkeskatten i Danmark, ønsker menighedsrådet at foreslå brugerbetaling. I denne forbindelse har man sammenlignet med brugerbetaling i andre danske kirker i udlandet i samme situation.

Oversigt brugerbetaling_2013

 Hvem er ven af kirken? Alle der har tilmeldt sig som ven og har betalt mindst 30 euro til kirken.